Kontakta oss

Vikens Gård i Sälen

Cissi Gunlöv
Södra Brändan 154-156
780 68 Transtrand
Tel:0768-614410

Boknings- och avbokningsregler för Vikens gård i Sälen gällande från januari 2022 och tills vidare

Vid bokning på Vikens gård ska ansvarig beställare uppge namn, telefonnummer och fullständig adress inkl mailadress. Är faktureringsadressen ej densamme ska den uppges separat. Vidare ska namn och ålder på samtliga boenden i lägenheten anges.

Kunden får alltid en skriftlig bekräftelse på överenskommelsen.

Betalning

Vikens gård förbehåller sig rätten att ta ut en bokningsavgift på 25% av totalbeloppet i samband med beställningen och den ska betalas in omgående. Fakturan som helhet ska vara betald till Vikens gård senast 30 dagar före angivet ankomstdatum. Vid bokning senare än 30 dagar före ankomst ska hela hyran betalas in omgående. Är fakturan inte betald enligt ovan anses kunden ha avbokat och Vikens gård har rätt att annullera bokningen. Bokningsavgiften återbetalas inte.

Avbokning

Vid avbokning senare än 30 dagar före ankomst har kunden ingen rätt till någon återbetalning. Vid avbokning före 30 dagar innan ankomst återfår kunden inbetalt belopp minus bokningsavgiften. Bokningsavgiften återbetalas inte.

Ombokning

Ombokning accepteras inte senare än 30 dagar för angivet ankomstdatum. Övriga datum enligt överenskommelse med Vikens gård och i mån av plats.

Bokning av vasaloppsvecka och specialarrangemang

Vid bokning på Vikens gård ska ansvarig beställare uppge namn och fullständig adress. Är faktureringsadressen ej densamme ska den uppges separat. Vidare ska namn och ålder på samtliga boenden i lägenheten anges. Kunden får alltid en skriftlig bekräftelse på överenskommelsen.

Betalning

Vikens gård förbehåller sig rätten att ta ut en bokningsavgift på 25% av totalbeloppet i samband med beställningen och den ska betalas in omgående. Bokningsavgiften återfås aldrig. Hela fakturan ska vara Vikens gård tillhanda senast den 1:e december året innan vasaloppsveckan. Är fakturan inte betald i tid, anses kunden ha avbokat beställningen och Vikens gård har rätt att annullera bokningen. Bokas plats till vasaloppsveckan efter den 1 december, ska hela fakturan vara Vikens gård tillhanda inom 5 dagar. Om arrangemanget ställs in p.g.a. omständigheter utanför Vikens gårds kontroll kan inte kunden kräva någon ersättning.

Avbokning

Vid avbokning före den 1 december återbetalas inbetalt belopp minus bokningsavgift. Vid avbokning efter den 1 december året före vasaloppsveckan kan kunden inte kräva någon återbetalning på fakturerat belopp.  Vid sjukdom har kunden rätt att skaffa en ersättare och då ska namn och adress uppges på den nya kunden.

Transport till startfältet

Om väderleken hindrar kunden att ta sig till startfältet över älven (ungefär 400 meter) kan inte Vikens gård hållas ansvarig. Sträckan via allmän väg är ungefär 4 km.